Perpetuum mobile eller reservdelsmänniska?

Homeopati kan vara något för dig

  • Som vill bli fri från orsaken till dina besvär och inte bara dämpa symptomen med
    mediciner som dessutom har risk för biverkningar

  • Som har akuta eller kroniska besvär oavsett om de är fysiska eller psykiska

  • Som blir tillfälligt bättre av din medicin men får besvären åter när du slutar ta den

Homeopati
Homeopati är en djupverkande behandlingsmetod som går ut på att åter få igång
kroppens egen läkningsförmåga.
Medicinerna kommer från växt- djur- eller mineralriket.

Homeopati växer i världen

Förmågan att med milda homeopatmediciner stimulera kroppens förmåga till självläkning
har gjort att homeopatin växer alltmer. I Europa är homeopati idag en av de tre största
alternativa behandlingsmetoderna.
I England har kungahuset sedan länge haft sin egen hovhomeopat och i Frankrike är en tredjedel
av läkarna även homeopater.