Marie Louise

Buksmärtor

Marie Louise

Har efter flera år av olika påfrestningar i sin livssituation av en natur hon inte själv kunnat påverka, har hon börjat känna av olika fysiska besvär. Förutom att hon har en kolossal trötthet som inte förbättras av sömn, har hon även fått en smärta i buken, en smärta som finns där dag som natt.
Smärtorna i buken har under det sista året eskalerat och gjort henne tvungen att äta smärtstillande för att överhuvudtaget kunna utföra sitt arbete. Tillsammans med sin stora trötthet och buksmärta har hon ymniga svettningar som framförallt kommer på natten.

Det här är en situation hon befunnit sig i under minst två års tid, och trots upprepade läkarbesök har hon inte kunnat få någon hjälp. Hon har under sista halvåret tappat matlusten och gått ner i vikt och känner en stor förtvivlan och maktlöshet i sin situation.

Idag, cirka ett halvår efter vårt första möte, har hennes krafter återvänt, svettningarna är borta och smärtan i buken är i stort sett obefintlig.

Ps Läs hennes egna ord under rubriken "diskussion".

Tillbaka