Kropp och Själ

Vårt första möte tar upp till två timmar. Du får berätta din historia. Vad är det som hindrar dig att leva fullt ut? Är det återkommande förkylningar, trötthet, magont, huvudvärk, barnlöshet, urinvägsinfektioner, oro, nedstämdhet eller något annat?

Strukturer bryts ned och nya bildas. Bilden från ett idylliskt 50-tal med en bullbakande hemmafru och mannen som familjeförsörjare har försvunnit. Livet har fyllts med fler krav och ”måsten”, arbets- och familjeliv ser helt annorlunda ut. Hur hanterar vi alla dessa nya situationer? Den vecka vi borde ha stannat hemma och vilat upp oss vid en sjukdom finns det sällan tid för. Istället stoppar vi i oss mer och mer mediciner för att klara alla krav som ställs. Risken är att vi till slut ”krackelerar” och kan bli tvungna att långtidssjukskriva oss istället.

Vi försöker skaffa oss en så bra bild som möjligt av ditt liv. Vad är det som har gått snett och hur ska det rättas till. Vi följer upp din behandling med en regelbundenhet av 4 – 6 veckors intervall i början tills vi ser att du har uppnått en högre nivå i ditt välbefinnande.